Cláusula adicional protección de datos


Quen é o Responsable do Tratamento?

Identidade: PANADERÍA DACUNHA, S.L B-15582505.
Enderezo: Lg de Lameira s/n, Tabeaio, Carral, 15182, A Coruña
Teléfono: 981 671151
Correo electrónico: info@panaderiadacunha.com


Con que finalidade tratamos os seus datos?

Os datos que nos proporcionan a través do formulario de contacto son tratados e incorporados en tratamentos para cumprir as consultas feitas ou mesmo poñerse en contacto contigo polos medios proporcionados se se solicita.

Os datos que nos proporcionan a través do formulario de solicitude son tratados e incorporados en tratamentos para realizar procesos de selección en función das necesidades de emprego da empresa ou mesmo contactarse cos medios proporcionados. se así o solicite.

Os datos que nos proporcionan a través da promoción ou sorteo son tratados para cumprir coa solicitude do interesado e no caso de que acepte enviar información de interese.

Os datos proporcionados a través do servizo de sinatura ao servizo de boletín informático son tratados co obxectivo de mantelo informado dos nosos produtos, servizos e actividades. Pode cancelar o envío destas comunicacións seguindo as instrucións proporcionadas en cada comunicación.


Por canto tempo se manteñen os seus datos?

No caso dos datos recibidos a través do formulario de contacto, os seus datos manteranse durante polo menos 12 meses e, se se establece unha relación de servizo, manterase durante polo menos 5 anos. Unha vez transcorrido, en ambos casos, o período de tempo indicado, será destruído por medios que garantan que non se poida recuperar a información.

No caso dos datos recibidos a través do formulario de solicitude de emprego, os seus datos manteranse durante polo menos 12 meses. Unha vez transcorrido o período de tempo indicado, serán destruídos por medios que garantan que non se poida recuperar a información.

Os datos recibidos mediante formularios promocionais e de eventos manteranse durante polo menos dous anos. Unha vez transcorrido o período de tempo indicado, serán destruídos por medios que garantan que non se poida recuperar a información. Os datos de contacto en caso de aceptar o envío de comunicacións comerciais manteranse ata que nos indique o contrario.

Os datos proporcionados a través do formulario de subscrición ao servizo de boletín manteranse ata que nos indique o contrario. Pode cancelar o envío destas comunicacións seguindo as instrucións proporcionadas en cada comunicación.


Cal é a base legal que xustifica o tratamento dos datos?

No caso dos datos recollidos a través do formulario de contacto, a base legal do tratamento é cumprir unha solicitude feita polo interesado.

No caso do procesamento de datos recollido a través do formulario de solicitude de emprego, a base legal do tratamento é cumprir unha solicitude feita polo interesado. No caso dos datos recollidos a través das promocións, sorteos ou acontecementos, a base legal do tratamento é cumprir unha solicitude feita polo interesado.

No caso dos datos recollidos a través do formulario de sinatura do boletín, o fundamento legal do tratamento é cumprir unha solicitude feita polo interesado.

A quen se comunican os seus datos?

O procesamento de datos recibido a través dos formularios de recollida de datos de contacto e recursos humanos recibe mediante correo electrónico baseado en Microsoft 365 de Microsoft, unha empresa que se adhire ao protocolo de Privacy Shield e que cumpre coas medidas de seguridade adecuadas.

No caso dos datos recibidos a través do formulario de sinatura do boletín, os seus datos transmítense á plataforma MailChimp para a súa xestión e procesamento. MailChimp é unha empresa estadounidense adherida ao protocolo Privacy Shield e que cumpre coas medidas de seguridade adecuadas.

O suxeito de datos do tratamento poderá comunicarse ás autoridades administrativas competentes na materia nos casos previstos legalmente e nos casos en que esa comunicación sexa necesaria para poder prestar os servizos solicitados polo interesado en función do interese lexítimo do Responsable do tratamento.


Cales son os seus dereitos?

O titular dos datos ten dereito a:
    • Acceder aos seus datos
    • Rectificar os seus datos
    • Eliminar os seus datos
    • Portar os seus datos a outro Responsable
    • Opoñerse a todo ou parte do tratamiento
    • Limitar o uso dos seus datos persoais
En caso de non satisfacer os seus dereitos, pode presentar reclamación ante a Autoridade de Protección de Datos.

Como obtivemos os teus datos?

A través do formulario de contacto
Orixe: Facilitados polo propio interesado
Categorías de datos: Datos identificativos, email.
Non se tratan datos especialmente protexidos.

A través do formulario de solicitude de trabajo
Orixe: Facilitados polo propio interesado
Categorías de datos: Datos identificativos, Académicos e profesionais, teléfono, enderezo. DNI. Permiso de conducir. Data de nacimiento.
Non se tratan datos especialmente protexidos.


A través do formulario de promocións
Orixe: Facilitados polo propio interesado
Categorías de datos: Datos identificativos, email. Teléfono.
Non se tratan datos especialmente protexidos.

A través do formulario de suscripción a newsletter
Orixe: Facilitados polo propio interesado
Categorías de datos: Datos identificativos, email.
Non se tratan datos especialmente protexidos.Última actualización: novembro de 2017.