CONDICIÓNS XERAIS DE USO DA WEB

  1. Só se permite o acceso a este sitio así como o seu uso con fins lícitos, axustándose en todo momento o seu uso ás presentes Condicións Xerais, a lei aplicable en cada momento, así como a moral, bos costumes e orde pública. A empresa resérvase o dereito a retirar o acceso a este sitio, sen necesidade de previo aviso, a calquera usuario que contravenga o disposto neste aviso legal, así como a pór en coñecemento das autoridades competentes a realización de actividades que puidesen ser constitutivas de delito.
  2. A empresa resérvase o dereito unilateral de modificar en calquera momento as presentes Condicións Xerais de Uso así como calquera outras condicións xerais ou particulares da súa páxina web. Tamén se reserva o dereito a modificar en calquera momento a presentación, configuración e localización do Sitio web, así como os contidos e as condicións requiridas para utilizar os mesmos
  3. Panadaría Dá Cunha, S.L. resérvase o dereito de pór en coñecemento da Autoridade competente calquera outro uso que poida atentar contra os seus intereses ou dereitos ou poidan ser constitutivos de delito.

CLÁUSULA DE EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDADE

  1. A propiedade industrial e intelectual de cuantos logos, emblemas, ou calquera elemento incorporado no deseño deste sitio pertence en exclusiva a Panadaría Dá Cunha, S.L. O Usuario recoñece e acepta estes dereitos.
  2. Queda prohibida la reproducción de todo o parte del contenido de la página web así como su transmisión o registrado por ningún sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni en ningún medio, a menos que se cuente con la autorización previa, por escrito, de Panadería Da Cunha, S.L.
  3. Non está permitido eludir o copyright sobre os dereitos de Panadaría Dá Cunha, S.L., así como eludir ou tratar de eludir os sistemas que haxa ou poida haber de protección do os contidos. Permítese o dereito de cita sempre que se indique a fonte da que provén.
  4. Calquera violación dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial deste portal ou os elementos de Panadaría Dá Cunha, S.L., será obxecto das oportunas medidas legais para lograr a protección destes.

PROTECCIÓN DE DATOS

Os datos facilitados a través dos formularios "Contacto e Recursos humanos" desta páxina web, serán incorporados a un Ficheiro inscrito na AEPD coa finalidade de atender a súa consulta.

Pode exercer os dereitos que a LOPD confírelle para acceder, rectificar ou cancelar os seus datos, dirixíndose ao Responsable do Ficheiro na dirección indicada abaixo achegando a fotocopia do DNI.

Panadería Da Cunha, S.L.
Domicilio Social: Lg Lameira s/n, Tabeaio, 15182, Carral, A Coruña, Spain

COMO PORSE EN CONTACTO

Se desexa aclarar calquera aspecto acerca das condicións de uso descritas, pode dirixirse ás seguintes direccións: info@panaderiadacunha.com se o fai a través de correo electrónico ou ben por escrito a Panadería Da Cunha, S.L, Lg Lameira s/n, Tabeaio, 15182, Carral, A Coruña, Spain.

DATOS IDENTIFICATIVOS DO PRESTADOR DE SERVIZOS

Panadería Da Cunha, S.L.
Domicilio Social: Lg Lameira s/n, Tabeaio, 15182, Carral, A Coruña, Spain
Telf +34 981-671151
Fax +34 981-670622

Registro Mercantil de La Coruña: Inscripción 1ª de la hoja número C-17.299, al folio 119, del Tomo 1.864 del Archivo, Sección General de Sociedades. Número de Identificación Fiscal: B-15.582.505.